CES© jest głównym źródłem informacji na temat certyfikowanych spawaczy w Polsce. Gromadzi i udostępniania informacje o tym, czy uczestnicy rynku - osoby fizyczne będące spawaczami posiadają ważny i legalny certyfikat.

Głównymi zadaniami CES© są:

Wyeliminowanie szarej strefy i zapobieganiu podrabiania dokumentów zgodnie z Art. 270 kk dotyczącym fałszowania dokumentów.

Generowanie kodów QR wraz z zaświadczeniem autentyczniści certyfikatu w przeciągu 7 dni od zgłoszenia się do bazy.

Przekazywania informacji firmom na temat ważności certyfikatu za pomocą aplikacji mobilnej podczas zeskanowania kodu QR

Informowanie spawaczy o końcu ważności jego certyfikatu mailowo oraz SMS.

Dołącz do CES©:

Zakładając konto za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanego formularza.

Skontatkuj się za pomocą formularza kontaktowego.

Zostaw swój numer telefonu za pomocą zielonego przycisku w dolnej części strony. Odezwiemy się do Ciebie!

Wstaw się osobiście do siedziby CES© pod adresem - Warszawa, ul. Postępu 14